aankondigingen

SEEING WITH THE BODY: IMMERSION
Gefaciliteerd door: Stefana Serafina (USA)

Een workshop voor vrouwen om (opnieuw) in contact te komen met haar eigen intuïtie en de aangeboren intelligentie van het vrouwelijk lichaam. De intelligentie die zich verbonden weet met haar omgeving en de natuur, ook wel Eros genoemd.
Tijdens deze dagen word je uitgenodigd om voorbij het denken en conditionering te bewegen naar diepere verbondenheid.

Over deze workshop:

Door middel van uniek ontworpen oefeningen, beweging, mythe en storytellingduiken we in ons lichaamsbewustzijn en de vrouwelijke psyche. In de diepere ervaringslagen herstellen we de ervaring van heelheid en activeren we het zelfgenezend vermogen van onze bodymind, het geheel van het fysieke lichaam, ziel, emotioneel lichaam en de cognitieve geest.

Met krachtige oefeningen brengen we het lichaam in diepere ontspanning en ontrafelen we de spanningen die we uit gewoonte en als een pantser dragen in het dagelijks leven. Hierdoor kan de vloeibaarheid terugkeren en spreken we de diepere intelligentie aan. Dit is het ware weten, gebaseerd op zintuigelijk gewaarworden – “Seeing With The Body”.

We kunnen nu gaan ervaren en bewegen vanuit de verschillende lagen van de Deep Body, de viscerale (instinctieve), sensuele, emotionele, cognitieve en spirituele laag. Vanuit dit contact met de diepere lagen, kunnen we onze ware kracht en unieke expressie uitdrukken, en de vreugde ervaren van authenticiteit en het bijdragen aan het grotere geheel.

Je bent van harte uitgenodigd om dit weekend met ons te ervaren hoe mystiek en diep het Leven in ons kan en wil bewegen.

Wat deze dagen jou kunnen brengen:
• Een vernieuwde relatie met je lichaam: Een liefdesband waarin je lichaam jouw bron van wijsheid en vriend is.
• Een buitengewone ervaring van het Leven, uitgedrukt door jouw unieke Zijn vanuit de diepte.
• Transformatieve persoonlijke inzichten die je steunen om in jouw leven je grotere mythe te leven.
• Nieuwe vaardigheden om je leven vorm te geven.
• Een gevoed hart, ziel en lichaam.
• De ervaring van ontegenzeggelijk “thuis horen” waar je ook bent.

Over Stefana Serafina:

Stefana heeft een bijzondere missie in deze roerige tijden van globale crisis. Door haar eigen persoonlijke proces is dit werk uitgegroeid tot een volwaardig model waarin lichaam en geest gezamenlijk worden geëngageerd. Het heeft een plek in de globale beweging van ‘eco-psychology’- het groeiende collectieve bewustzijn dat mens en natuur op een intieme manier verbonden is met zijn omgeving, dat binnen buiten is, en dat onze relatie met onze eigen innerlijke natuur deel uit maakt van de wijze waarop wij met onze omgeving omgaan.

Stefana faciliteert haar werk Intuitive Body and Dance sinds 2009 wereldwijd en komt voor de tweede keer naar Europa deze zomer. Naast het faciliteren van Intuitive Body and Dance, schrijft zij een boek over de reclamatie van Eros en verzorgd zij een podcast”the Embodied Way” met uiteenlopende, relevante gasten met wie zij boeiende gesprekken heeft over de ontwikkelingen binnen het collectieve bewustzijn en wat daarin nodig is om met de groeiende dreiging van wereldrampen om te gaan.

Praktische Informatie:
Data: 23-24-25 Augustus
Aanvang op vrijdag 23 Augustus: 18-21 uur
Zaterdag 24 Augustus: 10-18 uur
Zondag 25 Augustus: 10-16 uur

Vroege Vogel tot 17 Juli: €275,-
Prijs na 17 Juli: €325,-

Website for English course description:
https://www.intuitivedance.org/europe

Direct questions and registration with organiser:
contact.sitie@gmail.com


Klankmassages dinsdagavond in De Ruimte !

Klankmassage?
Kijk op de FB-page voor meer info’s (zie hieronder).
Er is ook een website in de maak maar dat loopt even vertraging op. [Wordt vervolgd]
Samenvattend: de klankschaal wordt op het lichaam geplaatst (op je rug bijvoorbeeld) en zacht aangeslagen terwijl je ligt. Je hoeft niets te doen en je hoeft ook niet uit de kleren. De werking is eigenlijk vrij simpel. Door het geluid en de trillingen van de klank ontstaat er vanzelf een toestand van diepe ontspanning. En dat is eenvoudigweg de kern van de zaak! Die ontspanning heeft natuurlijk allerlei effecten en je kunt eindeloos uitweiden (cq twisten) over welke werking daaraan toegeschreven kan worden, maar in eerste instantie gaat het vooral om de ontspanning!
Een van de effecten van deze diepe ontspanning is dat alle ballast van de dagelijkse beslommeringen even wegvloeit. Zonder iets te doen, houd je een grote schoonmaak! Een prima manier om je batterijen op te laden.
Een ander effect is dat er een moment ontstaat, tenminste gedurende dat ene uur, waar het alléén om jou gaat. Puur luxe.
FB: @babaorumnrgklankmassages
babaorumenergy@gmail.com
0622541318


Meetings in Truth with Isaac Shapiro – 

An invitation to enjoy the sensations of now, which includes everything, the universe, our bodies, time and space, as the beloved. The way our attention
focuses on the sensations produces both the experience of the world and the sense of “I”.

Isaac Shapiro is an internationally known facilitator, fascinated with life lived in alignment with the world’s wisdom traditions. He enjoys exploring and assisting those who share this interest.

How do we live our lives moment by moment? This enquiry considers how we relate to ourselves and to others, how we parent, do business and interact with our environment.

We all have unconscious habits of attention, that are uncomfortable to ourselves, and the ones closest to us, and indeed to all with whom we are associated. As we bring awareness to these unconscious habits, there is a shift that occurs. In the course of investigation, people spontaneously recognize the true nature of themselves, which many report as the experience of peace, unconditional love, compassion, or simply of being home.

Dates 2019
Sunday July 28 until Saturday August 10

Times
Monday – Friday 19:30 – 21:30
Saturday & Sunday 11:00 – 18:00

No reservations are needed.
The suggested donation for a two hour meeting is 15 Euro and for a whole day meeting 50 Euro.

Shoes are not allowed in the meeting-room. Feel free to bring socks or indoor-slippers.

Catering
A simple catering, coffee, tea and cookies, is available during the half hour before the meeting and during the lunch and tea breaks in the weekends; those will be (approximately) from 13:00 – 14:30 and 16:00 – 16:30.

For more info ask
Theodora: theodoraplas@kpnplanet.nl or 31 (0)6 47 34 87 70 or 31 (0)70 3601 017
Daphne: daphne.geerlings@gmail.com or 31 (0)6 21 44 00 38 (on weekdays from 6-9pm)

And for audio and video have a look at: www.isaacshapiro.org

 

Heart of Awakening
Zelfrealisatie in Verbinding:
“Celebration of Life….!”

De Rijkdom van Essentie
De ‘Meetings met Angelo’ zijn een intens samenzijn in waarheid, waarin we samen duiken in de rijkdom van onze Essentie. Want wie en wat zijn we nou echt…? Binnen de meetings wordt concreet voelbaar, tastbaar en glashelder dat onze ware natuur volmaakte vrijheid is, Puur Zijn, absolute wakkerheid en intense levendigheid. Je gaat herkennen, begrijpen en voelen dat je in je natuurlijke staat beschikt over onbegrensde creativiteit, daadkracht en vreugde. Want jouw Essentie is fundamentele verbondenheid, passie en flow.
Meer informatie: www.heartofawakening.nl