5 Daagse Foundational training VortexHealing

De Foundational training VortexHealing wordt onderwezen als een 5-daagse cursus. Het is de cursus die gevolgd moet worden voordat iemand andere trainingen van VortexHealing kan volgen. Deelnemers hebben geen ervaring in healing of spiritualiteit nodig om mee te doen. De voertaal van de cursus is Engels. De informatie die op papier wordt uitgedeeld tijdens de cursussen is wel grotendeels Nederlands.

VortexHealing lessen zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerde volwassenen. Voor tieners en kinderen wordt per persoon overlegd of ze kunnen deelnemen.

Omdat iedere cursus VortexHealing, zoals eerder beschreven, een stap is in eigen unieke ontwakingsproces is het moeilijk te beschrijven wat tijdens een training allemaal gebeurt en wat je ervaring zal zijn. Dit kunnen we er wel over zeggen:

In de VortexHealing Foundational Training onderga je een enorme ‘licht-versnelling’, een bewustzijnsverdieping die je energie systeem evolueert en je in staat stelt om met de VortexHealing te kunnen werken. De belangrijkste transmissie [overdracht van bewustzijn] tijdens de Basistraining is het ‘Vortexwiel’, dat te voorschijn komt in het hart. Dit is je energetische brug van en naar Goddelijke energie en bewustzijn. Na het volgen van de Foundational training kun je:

·         Een of alle 49 vormen van VortexHealing energie channelen [doorgeven]. Dit heeft en enorme kracht die aanzet tot transformatie. Het helpt energie te geven, te gronden, los te laten, te voeden, te healen, etc.

·         Channelen kan op jezelf, voor anderen, in een healingsessie of op afstand.

·         Contact maken met het ‘divine web’ en dit channelen.

·         Diep werken op het meridiaansysteem en chakrasysteem om het op te schonen en te harmoniseren.

·         ‘Karmaknopen’ [die fungeren als diepe haken van onverwerkt emotioneel en karmisch bewustzijn] helpen oplossen.

·         Diep werken op het fysieke en op het emotionele lichaam om het te verlichten en te healen.

·         Contact maken met Goddelijk bewustzijn, om het bijvoorbeeld  om raad te vragen.

·         Diep mediteren met behulp van dat Goddelijk bewustzijn

·         Je ‘gronding cord’ [je verbinding met de kern van de aarde] herstellen.

·         Diep focussen vanuit het 3de oog.

·         Daarnaast ontvang je tijdens de cursus veel gedetailleerde informatie over het energiesysteem, en gaandeweg een zeer gedetailleerde kaart voor spiritueel ontwaken.

Voor meer informatie:
netherlands@vortexhealing.org  of www.vortexnederland.nl